Nastavení cílového výkonu

  1. Vyberte možnost Trénink > Cyklotrenažér > Nastavit cílový výkon.
  2. Zadejte cílovou hodnotu výkonu.
  3. Výběrem možnosti Symbol spuštění/zastavení spustíte časovač aktivity.

    Odpor trenažéru je upravován podle rychlosti šlapání tak, abyste měli stále stejný výkon.

  4. Pokud potřebujete upravit cílový výkon během aktivity, použijte tlačítka Symbol plus nebo Symbol minus.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6