Žádost o pomoc

Než budete moci požádat o pomoc, musíte ve svém zařízení Edge® aktivovat funkci GPS.

  1. Přidržením tlačítka Symbol zapínacího tlačítka na pět sekund aktivujte asistenční funkci.

    Zařízení začne pípat a po dokončení odpočítávání pěti sekund odešle nouzovou zprávu.

    TIP: Před ukončením odpočítávání můžete tlačítkem Symbol zrušení odeslání zprávy zrušit.
  2. V případě potřeby můžete zprávu tlačítkem Odeslat odeslat okamžitě.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6