Označení polohy

Aby bylo možné označit polohu, je třeba vyhledat satelity.

Pokud si chcete zapamatovat orientační body nebo se vrátit na konkrétní místo, můžete toho dosáhnout označením polohy.

  1. Vyrazte na projížďku.
  2. Vyberte možnost Navigace > Symbol menu > Označit polohu > Symbol zaškrtnutí.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6