Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

OZNÁMENÍ

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

OZNÁMENÍ

Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla, opalovací krémy ani odpuzovače hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a koncovky.

OZNÁMENÍ

Bezpečně upevněte ochranný kryt, aby nedošlo k poškození portu USB.

OZNÁMENÍ

Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti produktu.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6