Použití dálkového ovládání inReach

 1. Zapněte zařízení inReach®.
 2. Na zařízení Edge® vyberte možnost Symbol menu > Snímače > Přidat snímač > inReach.
 3. Vyberte své zařízení inReach a poté vyberte možnost Přidat.
 4. Na domovské obrazovce posuňte prstem dolů a poté doleva nebo doprava pro zobrazení doplňku dálkového ovládání inReach.
 5. Vyberte možnost:
  • Chcete-li odeslat přednastavenou zprávu, vyberte možnost Symbol zpráv > Odeslat přednastavenou zprávu a vyberte zprávu ze seznamu.

  • K odeslání textové zprávy vyberte možnost Symbol zpráv > Zahájit konverzaci, zvolte kontakty a zadejte text nebo vyberte možnost rychlého textu.

  • Chcete-li v průběhu relace sledování zobrazit časovač a uraženou vzdálenost, vyberte možnost Symbol ukazatele GPS > Spustit sledování.

  • Chcete-li odeslat zprávu SOS, zvolte možnost SOS.

   POZNÁMKA: Funkci SOS používejte pouze ve skutečně nouzové situaci.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6