Instalace paměťové karty

Můžete instalovat paměťovou kartu jako doplňkové úložiště nebo pro instalaci předem uložených map. Zařízení podporuje paměťové karty microSD® nebo microSDHC až do velikosti 32 GB s formátováním FAT32.

 1. Najděte kulatý kryt paměťové karty na zadní straně zařízení.
 2. Pomocí mince otáčejte krytem proti směru hodinových ručiček, dokud se neuvolní tak, že je možné ho vyjmout.

  Zařízení s mincí k otevření držáku karty SD
 3. Sejměte kryt.
 4. Posuňte držák karty Popisek číslo jedna a zvedněte jej.

  Zařízení s kartou SD a popiskem
 5. Vložte paměťovou kartu Popisek číslo dva do držáku tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
 6. Zavřete držák karty a posunutím ho zajistěte.
 7. Vraťte kryt na místo. Šipka musí směřovat na symbol Symbol odemčení.
 8. Pomocí mince zajistěte kryt otočením ve směru hodinových ručiček. Šipka musí směřovat na symbol Symbol zamčení
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6