Zahájení tréninku

  1. Vyberte možnost Trénink > Tréninky.
  2. Vyberte trénink.
  3. Vyberte možnost Jet!.
  4. Výběrem možnosti Symbol spuštění/zastavení spustíte časovač aktivity.

Po zahájení tréninku zobrazí zařízení každý krok tréninku, cíl (pokud je nastavený) a aktuální data z tréninků.‍ Před dokončením kroku tréninku se ozve zvukové upozornění. Zobrazí se zpráva s odpočítáváním času nebo vzdálenosti do zahájení nového kroku.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6