Výměna baterie snímače kadence

Zařízení používá jednu baterii CR2032. Po dvou otáčkách dioda LED bliká červeně a označuje, že je baterie téměř vybitá.

 1. Najděte kulatý kryt baterie Popisek číslo jedna na zadní straně snímače.

  Podrobný pohled na příslušenství s popisky
 2. Otáčejte krytem proti směru hodinových ručiček, dokud značka není v odemknuté poloze a kryt je možné vyjmout.
 3. Vyjměte kryt a baterii Popisek číslo dva.
 4. Počkejte 30 sekund.
 5. Vložte do krytu novou baterii a dbejte na polaritu.
  POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškodili nebo neztratili těsnící O-kroužek.
 6. Otáčejte krytem ve směru hodinových ručiček, dokud značka není v zamknuté poloze.
  POZNÁMKA: Po výměně baterie dioda LED několik sekund bliká červeně a zeleně. Jakmile dioda LED bliká zeleně a poté zhasne, zařízení je aktivní a je připraveno odesílat data.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6