Nastavení opakovaných upozornění

Opakované upozornění vás upozorní pokaždé, když zařízení zaznamená konkrétní hodnotu nebo interval. Můžete například zařízení nastavit tak, aby vás upozorňovalo každých 30 minut.

  1. Vyberte možnost Symbol menu > Profily aktivity.
  2. Vyberte profil.
  3. Vyberte možnost Alarmy.
  4. Vyberte typ upozornění.
  5. Zapněte upozornění.
  6. Zadejte hodnotu.
  7. Vyberte možnost Symbol zaškrtnutí.

Pokaždé, když dosáhnete hodnoty nastavené v upozornění, zobrazí se zpráva. Pokud jsou zapnuté zvukové tóny, zařízení také zapípá (Zapnutí a vypnutí tónů přístroje).

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6