Telefon se nepřipojuje k zařízení

Pokud se telefon nemůže připojit k zařízení, zkuste následující:

  • Zkuste telefon i zařízení vypnout a znovu je zapnout.
  • Zapněte na svém telefonu technologii Bluetooth®.
  • Aktualizujte aplikaci Garmin Connect™ na nejnovější verzi.
  • Pokud chcete zopakovat proces párování, odeberte své zařízení z aplikace Garmin Connect a v nastavení připojení Bluetooth v telefonu.
  • Pokud jste si koupili nový telefon, odeberte své zařízení z aplikace Garmin Connect v telefonu, který již nebudete používat.
  • Umístěte telefon do okruhu 10 m (33 stop) od zařízení.
  • Na telefonu spusťte aplikaci Garmin Connect, vyberte ikonu Symbol menu nebo Symbol menu a volbou možnosti Zařízení Garmin > Přidat zařízení vstupte do režimu párování.
  • Select Symbol menu > Připojené funkce > Telefon > Párovat smartphone.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6