Vytvoření okružní trasy a jízda

Zařízení může vytvořit trasu pro okružní cestu na základě nastavené vzdálenosti, počáteční polohy a směru navigace.

 1. Vyberte možnost Navigace > Trasy > Okružní trasa.
 2. Vyberte možnost Vzdálenost a zadejte celkovou délku trasy.
 3. Vyberte možnost Počáteční poloha.
 4. Vyberte možnost:
  • Chcete-li vybrat aktuální polohu v mapě, vyberte možnost Aktuální pozice.

  • Chcete-li vybrat polohu na mapě, vyberte možnost Použít mapu a vyberte polohu.

  • Chcete-li vybrat uloženou polohu, vyberte možnost Uložené pozice a vyberte polohu.

  • Chcete-li vyhledat a vybrat bod zájmu, vyberte možnost Nástroje pro hledání > Kategorie a vyberte bod zájmu v okolí.

  • Chcete-li vybrat město, vyberte možnost Nástroje pro hledání > Města a vyberte město v okolí.

  • Chcete-li vybrat adresu, vyberte možnost Nástroje pro hledání > Adresy a zadejte adresu.

  • Chcete-li vybrat křižovatku, vyberte možnost Nástroje pro hledání > Křižovatky a zadejte názvy ulic.

  • Chcete-li použít souřadnice, vyberte možnost Nástroje pro hledání > Souřadnice a zadejte souřadnice.

 5. Vyberte možnost Spustit směr a vyberte směr trasy.
 6. Vyberte možnost Vyhledat.
  TIP: Pomocí Symbol aktualizace a hledání můžete vyhledávat znovu.
 7. Vyberte trasu, kterou chcete zobrazit na mapě.
  TIP: Pomocí Symbol šipky doleva a Symbol šipky doprava můžete zobrazit další trasy.
 8. Vyberte možnost Jet!.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6