Dodatkowe funkcje dostępne po podłączeniu innych urządzeń Garmin

Radio ma również dodatkowe funkcje, które są dostępne po podłączeniu innych urządzeń Garmin®, np. plotera nawigacyjnego.

UWAGA: Aby korzystać z tych funkcji NMEA® 0183 lub NMEA 2000®, może być konieczna aktualizacja oprogramowania plotera nawigacyjnego Garmin.

Po podłączeniu plotera nawigacyjnego Garmin za pośrednictwem sieci NMEA 0183 lub NMEA 2000 ploter nawigacyjny śledzi bieżące i poprzednie pozycje kontaktów z listy kontaktów.

Po podłączeniu radia do tej samej sieci NMEA 2000 co ploter nawigacyjny Garmin można używać plotera nawigacyjnego do ustawienia indywidualnego rutynowego wywołania.

Po podłączeniu radia do tej samej sieci NMEA 2000 co ploter nawigacyjny Garmin i zainicjowaniu na radiu sygnału wzywania pomocy MOB (człowiek za burtą) na ploterze nawigacyjnym wyświetlony zostanie ekran z podpowiedzią, aby nawigować w kierunku punktu MOB. Jeśli do tej samej sieci NMEA 2000 podłączony jest zgodny system autopilota Garmin, ploter nawigacyjny wzywa do rozpoczęcia pętli Williamsona w kierunku punktu MOB.

GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023