Odbieranie wywołań grupowych

W przypadku odebrania wywołania grupowego na ekranie wyświetla się komunikat GRUPA, a radio wyświetla podpowiedź, aby przełączyć na żądany kanał. Jeśli żądanie kanału jest nieprawidłowe, na ekranie wyświetla się komunikat NIEPRAWIDŁOWE ŻĄDANIE.

  1. Wybierz OK.
  2. Obróć pokrętło SELECT, aby wybrać żądany kanał.
  3. Wybierz OK.
GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023