Odbieranie wywołań grupowych

W przypadku odebrania wywołania grupowego na ekranie wyświetla się komunikat GROUP, a radio wyświetla podpowiedź, aby przełączyć na żądany kanał. Jeśli żądanie kanału jest nieprawidłowe, na ekranie wyświetla się komunikat INVALID CH REQUEST.

  1. Wybierz OK.
  2. Obróć pokrętło SELECT, aby wybrać żądany kanał.
  3. Wybierz OK.
Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v4