Cyfrowe wywołanie selektywne

UWAGA: Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji cyfrowego wywołania selektywnego (DSC) należy wprowadzić morski numer identyfikacyjny MMSI (Wprowadzanie numeru MMSI). Numer MMSI identyfikuje każde radio DSC podobnie jak numer telefonu.

Cyfrowe wywołanie selektywne (DSC) jest kluczowym elementem systemu GMDSS (Światowego Morskiego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa). DSC umożliwia radiom VHF nadawanie i odbieranie wywołań cyfrowych oraz komunikację bezpośrednio z innymi jednostkami pływającymi i stacjami brzegowymi, w tym ze strażą przybrzeżną w USA i Kanadzie. To radio jest wyposażone we wszystkie funkcje DSC klasy D.

W przypadku podłączenia urządzenia GPS do przekaźnika długość i wysokość geograficzna oraz aktualna godzina są przekazywane wraz z sygnałem wezwania pomocy lub z innym wywołaniem DSC. W przypadku wprowadzenia informacji o pozycji ręcznie długość i szerokość geograficzna oraz godzina wprowadzenia są przesyłane wraz z wywołaniem. Automatyczne przesyłanie informacji o pozycji przyśpiesza uzyskanie pomocy w sytuacji awaryjnej.

Kanał 70 zarezerwowany jest wyłącznie dla wywołań DSC, a urządzenie wykorzystuje specjalny odbiornik do stałego monitorowania kanału 70. Nie trzeba zmieniać kanału, aby wykonać wywołanie DSC. Urządzenie automatycznie zmienia kanał na 70, aby wykonać wywołanie DSC. Radio przesyła dane DSC przez kanał 70 w ułamku sekundy, a następnie przestraja się na właściwy kanał umożliwiający komunikację głosową.

Na ekranie urządzenia wyświetla się Symbol połączenia w przypadku odnotowania przychodzącego lub nieodebranego wywołania DSC.

UWAGA: Po włączeniu ATIS urządzenie automatycznie wyłącza DSC (System automatycznej identyfikacji nadajnika).
Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v4