Śledzenie pozycji

Po włączeniu śledzenia pozycji radio wykorzystuje żądania pozycji wysyłane cyklicznie w celu śledzenia maksymalnie trzech jednostek pływających.

Radio przekazuje otrzymane dane o pozycji przez sieć NMEA®, dzięki czemu można śledzić jednostki pływające za pomocą plotera nawigacyjnego Garmin® (Konfiguracja nadawania sygnałów NMEA DSC).

GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023