Wybieranie jednostek pływających i włączanie śledzenia pozycji

Zanim będzie można skorzystać ze śledzenia pozycji, konieczne jest zapisanie co najmniej jednej jednostki pływającej na liście kontaktów (Lista kontaktów).

  1. Wybierz kolejno DSC > POS. TRACKING > ADD ENTRY.
  2. Wybierz jednostkę pływającą, którą chcesz śledzić.

    Można jednocześnie śledzić pozycje nawet trzech jednostek pływających. Po wybraniu czwartej jednostki pływającej radio wyemituje sygnał dźwiękowy błędu i konieczne będzie usunięcie jednostki pływającej przed dodaniem kolejnej.

  3. Wybierz BEGIN TRACKING.

    Jeśli radio śledzi jednostkę pływającą, na ekranie wyświetlana jest ikona Symbol śledzenia pozycji.

Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v4