Sekwencja interwałów wyszukiwania dla śledzenia pozycji

Przepisy dopuszczają nadawanie jednego żądania pozycji co pięć minut. W przypadku śledzenia więcej niż jednej jednostki pływającej, radio na zmianę wywołuje każdą jednostkę z listy w 5-minutowych odstępach. Jeśli jednostka pływająca nie odpowiada na pięć kolejnych wywołań z żądaniem pozycji, radio usuwa jednostkę z listy śledzenia pozycji.

Ta lista pomaga lepiej zrozumieć stosowanie interwałów czasowych wobec jednostek pływających umieszczonych na liście śledzenia pozycji.

Statek

Czas

Statek 1

0 minut (zaraz po rozpoczęciu śledzenia pozycji)

Statek 2

5 minut

Statek 3

10 minut

Statek 1

15 minut

Statek 2

20 minut

Statek 3

25 minut

GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023