Lista kontaktów

Można przechowywać numery MMSI jednostek pływających i stacji oraz przypisywać im nazwy, aby móc przyspieszyć i ułatwić ich identyfikację.

Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v4