Wyświetlanie i dezaktywacja jednostek pływających na liście śledzenia pozycji

Można dezaktywować jednostki pływające, które chce się zachować na liście śledzenia pozycji, ale nie chce się ich aktywnie śledzić.

  1. Wybierz kolejno DSC > ŚLEDZENIE POZYCJI > JEDNOSTKI.
  2. Wybierz jednostkę pływającą.
  3. Wybierz OFF
GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023