Konfiguracja nadawania sygnałów NMEA DSC

Można filtrować rodzaje danych dla wywołań DSC wysyłanych przez radio do podłączonego urządzenia NMEA® 0183 lub za pomocą sieci NMEA 2000®.

 1. Wybierz kolejno MENU > KOMUNIKACJA > WYJŚCIE DSC.
 2. Wybierz opcję:
  • Aby wysłać dane NMEA po otrzymaniu wywołania DSC od dowolnego numeru MMSI, wybierz WSZYSTKIE JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE i przejdź do ostatniego kroku.

  • Aby wyłączyć wysyłanie danych NMEA po otrzymaniu wywołania DSC, wybierz BRAK JEDNOSTEK i przejdź do ostatniego kroku.

  • Aby wysłać dane NMEA tylko po otrzymaniu wywołania DSC od jednostki pływającej dodanej do listy kontaktów, wybierz opcję WYBIERZ JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE i przejdź do następnego kroku.

   UWAGA: Po skonfigurowaniu w radiu opcji WYBIERZ JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE wszystkie dane sygnału wzywania pomocy DSC są wysyłane przez NMEA, nawet jeśli jednostka pływająca nie jest dodana do listy kontaktów.
 3. Wybierz jednostkę pływającą z listy kontaktów.
 4. Wybierz opcję:
  • Aby wysłać wszystkie dane wywołania DSC od tej jednostki pływającej, wybierz ON

  • Aby wysłać dane wzywania pomocy DSC tylko od tej jednostki pływającej, wybierz OFF

 5. Powtórz tę procedurę dla wszystkich jednostek pływających na liście kontaktów.
 6. Wybierz BACK, aby zapisać zmiany i opuścić menu.
GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023