NMEA 0183 i NMEA 2000

Po podłączeniu radia do urządzenia NMEA® 0183 lub sieci NMEA 2000® można przesyłać otrzymane informacje o sygnale i pozycji wzywania pomocy DSC do dowolnego zgodnego, podłączonego plotera nawigacyjnego (NMEA).

Radio może także odbierać informacje o pozycji GPS z urządzenia NMEA 0183 lub sieci NMEA 2000. Otrzymane informacje o pozycji GPS wyświetlane są na ekranie głównym i przekazywane wraz z wywołaniem DSC.Jeśli dane GPS są dostępne, na ekranie wyświetlany jest symbol Symbol sygnału GPS, a gdy zacznie migać, oznacza to, że dane GPS są niedostępne. Jeśli dane GPS są niedostępne, należy wprowadzić pozycję ręcznie (Ręczne wprowadzanie informacji o pozycji).

Więcej informacji na temat łączenia radia z urządzeniem NMEA 0183 lub siecią NMEA 2000 znajduje się w instrukcji instalacji urządzenia.

GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023