Ręczne wprowadzanie informacji o pozycji

Jeśli urządzenie GPS nie jest podłączone do radia, można ręcznie wprowadzić pozycję i czas wpisu. Dane o pozycji są przesyłane wraz z wywołaniem DSC. Po wprowadzeniu pozycji i czasu ręcznie na ekranie wyświetla się komunikat MANUAL POS.

Ręcznie wprowadzone informacje o pozycji należy regularnie aktualizować, a radio emituje dwa alerty przypominające o aktualizacji danych.
  • Jeśli dane o pozycji wprowadzone ręcznie są starsze niż cztery godziny, na ekranie wyświetlany jest komunikat DATA IS OVER 4 HOURS OLD. Radio kontynuuje nadawanie danych pozycji, ale należy je zaktualizować, zanim stracą ważność.

  • Jeśli dane o pozycji wprowadzone ręcznie są starsze niż 23,5 godziny, na ekranie wyświetlany jest komunikat DATA IS INVALID. Radio nie nadaje danych pozycji, należy je natychmiast zaktualizować.

Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v4