System automatycznej identyfikacji nadajnika

System automatycznej identyfikacji nadajnika (ATIS) to automatyczny system identyfikacyjny używany na określonych śródlądowych szlakach wodnych w niektórych krajach europejskich. Skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy Garmin®, aby zaprogramować radio VHF, jeśli planujesz używać go na szlakach wodnych, które podlegają Regionalnej umowie dotyczącej usług radiotelefonicznych na śródlądowych szlakach wodnych (Basel Agreement). Korzystanie z ATIS jest zakazane poza europejskimi śródlądowymi szlakami wodnymi, które podlegają Umowie Bazylejskiej (Basel Agreement).

Po włączeniu ATIS radio wysyła sygnał z danymi identyfikującymi Twoją stację na końcu każdej transmisji. Dane identyfikujące pozycję nie są wysyłane, ale Twoja pozycja jest obliczana za pomocą metody triangulacji przez stacje brzegowe odbierające Twoje transmisje.

Aby włączyć ATIS, wprowadź numer identyfikacyjny ATIS (Wprowadzanie numeru identyfikacyjnego ATIS), a następnie włącz ATIS (Włączanie i wyłączanie ATIS). Skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy Garmin, aby określić Twój numer identyfikacyjny ATIS i sprawdzić regionalne wymagania ATIS.

Radio wyłącza te funkcje po włączeniu ATIS.
  • Cyfrowe wywołanie selektywne (DSC)

  • Monitorowanie dwóch lub trzech kanałów (podwójne lub potrójne monitorowanie)

  • Skanowanie kanałów

Jeśli włączona jest funkcja ATIS, kanały międzynarodowe 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 71, 72, 74 i 77 wymagają niskiej mocy transmisji (1 W).

GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023