Wprowadzanie numeru identyfikacyjnego ATIS

UWAGA

Numer ATIS można wprowadzić tylko raz. Jeśli zajdzie konieczność zmiany numeru identyfikacyjnego ATIS po jego wprowadzeniu, trzeba będzie zanieść radio do sprzedawcy produktów firmy Garmin® w celu przeprogramowania.

UWAGA: Możesz przejść do ustawień ATIS w radiu po aktywowaniu funkcji ATIS przez dealera Garmin.
  1. Wybierz kolejno MENU > ATIS > MY ATIS ID.
  2. Wprowadź swój numer ATIS (Wprowadzanie tekstu).
  3. Wybierz ACCEPT.

    Radio wyświetli monit o ponowne wprowadzenie numeru.

  4. Wprowadź ponownie numer ATIS i wybierz ACCEPT.

    Jeśli numery ATIS nie są identyczne, wyświetlony zostanie monit.

  5. W razie potrzeby wybierz RETRY i wprowadź numer ponownie.
Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v4