Wprowadzanie tekstu

Może zaistnieć konieczność wpisania do radia nazwy, numeru lub innego rodzaju tekstu.

  1. Z poziomu pola tekstowego lub liczbowego obróć pokrętło SELECT, aby zmienić liczbę, literę lub znak.
  2. Naciśnij pokrętło SELECT, aby zaakceptować liczbę, literę lub znak i przejść do następnego miejsca w danej sekwencji.
  3. Powtórz tę procedurę dla każdej liczby, litery lub znaku.
    UWAGA: Możesz wybrać Symbol backspace, aby powrócić do poprzedniego wpisu danej sekwencji.
  4. Wybierz AKCEPTUJ.
GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023