Sygnały wzywania pomocy

W przypadku nadawania sygnału wzywania pomocy wywołanie przesyłane jest do wszystkich znajdujących się w zasięgu urządzeń radiowych wyposażonych w funkcję DSC. Jeśli do przekaźnika podłączone jest urządzenie GPS, podczas nadawania przekazywane są również informacje o aktualnej pozycji GPS (długość i szerokość geograficzna) oraz aktualna godzina. W przypadku ręcznego wprowadzenia informacji o pozycji i godziny dane te są przekazywane podczas wywołania.

UWAGA: Należy się zapoznać ze standardowym formatem i protokołem nadawania sygnału wzywania pomocy, aby wywołania były zrozumiałe i skuteczne.
GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023