Oczekiwanie na potwierdzenie i odbieranie potwierdzenia wezwania pomocy

W przypadku nieotrzymania potwierdzenia wezwania pomocy radio nadaje sygnał wzywania pomocy losowo po upływie od 3,5 do 4,5 minuty i kontynuuje nadawanie tego sygnału w losowych odstępach czasu do momentu otrzymania potwierdzenia.

Kiedy radio otrzyma potwierdzenie, zacznie emitować sygnał dźwiękowy, a na ekranie wyświetli się POTWIERDZENIE WZYWANIA POMOCY.

  1. Naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć dźwięk.
  2. Wybierz Strzałka w dół, aby wyświetlić dodatkowe informacje.
    PORADA: Jeśli numer MMSI stacji nadającej sygnał potwierdzenia jest zapisany w urządzeniu na liście kontaktów, na ekranie wyświetli się nazwa przypisana do tego numeru MMSI. Jeśli numer MMSI stacji nie jest zapisany w urządzeniu na liście kontaktów, na ekranie wyświetli się numer MMSI tej stacji.
  3. Wybierz AKCEPTUJ.
GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023