Wysyłanie ustalonego sygnału wzywania pomocy

W przypadku wysyłania ustalonego sygnału wzywania pomocy rodzaj alarmu transmitowany jest do stacji odbiorczych.

 1. Podnieś klapkę sprężynową i naciśnij DISTRESS.
 2. Obróć pokrętło SELECT i wybierz rodzaj sygnału wzywania pomocy.
  PORADA: Wybierz CLEAR, aby opuścić ekran bez wysyłania sygnału wzywania pomocy.
 3. Przytrzymaj DISTRESS przez co najmniej trzy sekundy.

  Radio będzie emitować sygnały dźwiękowe i odliczać sekundy. Na ekranie pojawi się komunikat ODLICZANIE DO WZYWANIA POMOCY.

  Radio wyemituje alarm, przełączy się na kanał 70 i nada sygnał wywołania o dużej mocy (25 W).

 4. Naciśnij dowolny klawisz, aby wyciszyć dźwięk alarmu.

  Radio przełączy się na kanał 16 z wysoką mocą transmisji (25 W).

 5. Przytrzymaj PTT na mikrofonie lub radiu, aby przekazać wiadomość.

  Radio będzie czekać na potwierdzenie ze stacji nasłuchowej na kanale 70.

GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023