Wyłączanie automatycznego ponawiania transmisji sygnału wzywania pomocy

Wybierz CANCEL.

Radio pozostanie na kanale 16.

UWAGA: Wybranie opcji CANCEL wyłącza automatyczne ponawianie sygnału, ale nie informuje innych stacji, że pomoc nie jest już potrzebna. Jeśli nie potrzebujesz już pomocy, odwołaj sygnał wzywania pomocy (Odwoływanie sygnału wzywania pomocy).
Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v4