Odwoływanie sygnału wzywania pomocy

Sygnał wzywania pomocy wysyłany jest dopiero po przytrzymaniu klawisza DISTRESS przez co najmniej trzy sekundy. Jeśli przypadkowo nadasz sygnał wzywania pomocy lub już jej nie potrzebujesz, natychmiast anuluj wezwanie, nadając komunikat głosowy do wszystkich stacji na kanale 16.

  1. Wybierz kolejno ANULUJ > TAK i zaczekaj, aż na ekranie pojawi się komunikat WEZWANIE POMOCY ZOSTAŁO WYSŁANE.
  2. Wybierz OK.
  3. Przytrzymaj PTT na mikrofonie i nadaj odpowiedni komunikat głosowy, aby anulować wezwanie pomocy (Przykładowy komunikat odwołania sygnału wzywania pomocy).
  4. Wybierz opcję:
    • Wybierz KONIEC, aby zakończyć proces anulowania wzywania pomocy i powrócić do normalnego trybu korzystania z radia.

    • Wybierz WYŚLIJ PONOWNIE, aby ponownie nadać komunikat o anulowaniu wzywania pomocy i rozpocząć proces od nowa.

GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023