Odwoływanie sygnału wzywania pomocy

Sygnał wzywania pomocy wysyłany jest dopiero po przytrzymaniu klawisza DISTRESS przez co najmniej trzy sekundy. Jeśli przypadkowo nadasz sygnał wzywania pomocy lub już jej nie potrzebujesz, natychmiast anuluj wezwanie, nadając komunikat głosowy do wszystkich stacji na kanale 16.

  1. Wybierz kolejno CANCEL > YES i zaczekaj, aż na ekranie pojawi się komunikat DISTRESS CANCEL HAS BEEN SENT.
  2. Wybierz OK.
  3. Przytrzymaj PTT na mikrofonie i nadaj odpowiedni komunikat głosowy, aby anulować wezwanie pomocy (Przykładowy komunikat odwołania sygnału wzywania pomocy).
  4. Wybierz opcję:
    • Wybierz END, aby zakończyć proces anulowania wzywania pomocy i powrócić do normalnego trybu korzystania z radia.

    • Wybierz RESEND, aby ponownie nadać komunikat o anulowaniu wzywania pomocy i rozpocząć proces od nowa.

Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v4