Przykładowy komunikat odwołania sygnału wzywania pomocy

Odwołując sygnał wzywania pomocy DSC (Odwoływanie sygnału wzywania pomocy), należy nadać właściwy komunikat o anulowaniu wezwania pomocy.

Przykład: „Wszystkie stacje, wszystkie stacje, wszystkie stacje, tu _____(nazwa jednostki pływającej), numer MMSI ____, pozycja ____(północ lub południe), ____(zachód lub wschód). Odwołuję sygnał wzywania pomocy nadany przeze mnie ____(data i godzina). Tu ____(nazwa jednostki pływającej), numer MMSI ____. Odbiór”.

GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023