Wysyłanie nieustalonego sygnału wzywania pomocy

W przypadku wysyłania nieustalonego sygnału wzywania pomocy rodzaj alarmu nie jest transmitowany do stacji odbiorczych. Wysyłanie nieustalonego sygnału wzywania pomocy jest szybsze i pozwala oszczędzić czas w sytuacji awaryjnej.

 1. Podnieś klapkę sprężynową i przytrzymaj DISTRESS przez co najmniej 3 sekundy.

  Radio będzie emitować sygnały dźwiękowe i odliczać sekundy. Na ekranie pojawi się komunikat ODLICZANIE DO WZYWANIA POMOCY.

  Radio wyemituje alarm, przełączy się na kanał 70 i nada sygnał wywołania o dużej mocy (25 W).

 2. Naciśnij dowolny klawisz, aby wyciszyć dźwięk alarmu.

  Radio przełączy się na kanał 16 z wysoką mocą transmisji (25 W).

 3. Przytrzymaj PTT na mikrofonie lub radiu, aby przekazać wiadomość o wezwaniu pomocy.

  Radio będzie czekać na potwierdzenie ze stacji nasłuchowej na kanale 70.

GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023