Dziennik wywołań

Odbierając wywołanie DSC, radio rejestruje datę i godzinę, stację nadawczą oraz rodzaj wywołania w dzienniku wywołań. Radio rejestruje także długość i szerokość geograficzną stacji nadawczej, jeśli dane te są nadawane wraz z wywołaniem.

Wywołania DSC są zapisywane jako wzywanie pomocy, pozycja lub inne wywołania.

Rodzaj wywołania

Dziennik wywołań

Wzywanie pomocy

Wzywanie pomocy

Przekazywanie wzywania pomocy

Wzywanie pomocy

Potwierdzenie wzywania pomocy

Wzywanie pomocy

Wysłanie pozycji

Pozycja

Żądanie pozycji

Pozycja

Grupa

Inne

Wszystkie statki

Inne

Oddzielnie

Inne

Po wprowadzeniu stacji nadawczej do listy kontaktów nazwa tej stacji wyświetli się na liście wywołań. Jeśli stacja nadawcza nie jest zapisana na liście kontaktów, na liście wywołań wyświetli się numer MMSI tej stacji. Typ stacji określony jest za pomocą symbolu.

Symbol

Znaczenie

Format numeru MMSI

Symbol stacji statkowej

Stacja statkowa

XXXXXXXXX

Symbol wywołania grupowego

Wywołanie grupowe

0XXXXXXXX

Symbol stacji brzegowej

Stacja brzegowa

00XXXXXXX

GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023