Zapisywanie jednostki pływającej lub stacji z dziennika wywołań na liście kontaktów

  1. Wybierz DSC > DZIENNIK WYWOŁAŃ.
  2. Wybierz kategorię wywołania.
  3. Wybierz numer MMSI, który chcesz zapisać.
  4. Wybierz ZAPISZ.
  5. Wprowadź lub edytuj nazwę zapisanej jednostki pływającej lub stacji (opcjonalnie) (Wprowadzanie tekstu).
GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023