Wprowadzanie numeru MMSI

UWAGA

Numer MMSI można wprowadzić tylko raz. Jeśli zajdzie konieczność zmiany numeru MMSI po jego wprowadzeniu, trzeba zanieść radio do sprzedawcy produktów firmy Garmin® w celu przeprogramowania.

Morski numer identyfikacyjny (MMSI) to 9-cyfrowy kod służący jako numer identyfikacyjny DSC, który umożliwia korzystanie z funkcji DSC w radiu. Numer MMSI można uzyskać w urzędzie telekomunikacyjnym lub rejestrze statków w danym kraju. W USA numer MMSI można uzyskać w następujących miejscach:

 • Federal Communications Commission (FCC): numer rozpoznawany międzynarodowo

 • BoatU.S.®, Sea Tow® lub United States Power Squadrons®: numer rozpoznawany tylko na wodach USA.

 1. Wybierz kolejno MENU > DSC > MMSI.
 2. Wprowadź numer MMSI (Wprowadzanie tekstu).
 3. Wybierz AKCEPTUJ.

  Radio wyświetli monit o potwierdzenie tożsamości.

 4. Wprowadź ponownie numer MMSI i wybierz AKCEPTUJ.

  Jeśli wprowadzone numery MMSI nie są identyczne, zostanie wyświetlony monit.

 5. W razie potrzeby wybierz PONÓW i wprowadź numer ponownie.
GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023