Odbieranie sygnału wzywania pomocy i przekazywanego sygnału wzywania pomocy

W przypadku odebrania sygnału wywołania wezwania pomocy lub przekazanego sygnału wzywania pomocy na ekranie wyświetlany jest komunikat DISTRESS lub PRZEKAZYWANIE WZYWANIA POMOCY oraz informacje dotyczące wywołania, numer MMSI oraz określenie charakteru wzywania pomocy. Wzywanie pomocy wysyłane jest z jednostki pływającej, która potrzebuje pomocy, a przekazanie sygnału wzywania pomocy wysyłane jest z innej jednostki pływającej lub stacji w imieniu jednostki potrzebującej pomocy.

Radio przesyła dane dotyczące wywołania za pośrednictwem sieci NMEA® w oparciu o konfigurację filtrów MMSI (Konfiguracja nadawania sygnałów NMEA DSC).

UWAGA: W przypadku odebrania sygnału wzywania pomocy po 10 sekundach radio automatycznie zmieni kanał na 16.
Po odebraniu sygnału wzywania pomocy wybierz opcję:
  • Aby wyświetlić dodatkowe informacje o wezwaniu pomocy i przełączyć kanał na 16, wybierz Strzałka w dół.

  • Aby zaakceptować wzywanie pomocy i przełączyć na kanał 16, wybierz OK.

  • Aby wyświetlić informacje o wezwaniu pomocy bez automatycznego przełączania na kanał 16, wybierz PAUZA.

  • Aby zignorować wezwanie pomocy i pozostać na bieżącym kanale, naciśnij CLEAR.

GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023