Odbieranie indywidualnych rutynowych wywołań

W przypadku odebrania indywidualnego rutynowego wywołania na ekranie wyświetlane jest oznaczenie INDIVIDUAL, a typ wywołania to ROUTINE. Jeśli żądanie kanału dotyczy nieprawidłowego kanału, na ekranie wyświetlany jest komunikat INVALID CH REQUEST.

UWAGA: W przypadku odebrania wywołania indywidualnego po 10 sekundach radio automatycznie zmieni kanał na żądany.
Jeśli wywołanie odbierane jest na prawidłowym kanale, wybierz opcję:
  • Aby zaakceptować wywołanie i przełączyć na żądany kanał, wybierz OK.

  • Aby wyświetlić informacje o wywołaniu bez automatycznego przełączania na żądany kanał, wybierz PAUSE.

  • Aby zignorować wywołanie i pozostać na bieżącym kanale, naciśnij CLEAR.

Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v4