Automatyczna zmiana na kanał 16

Domyślnie radio automatycznie zmienia kanał na 16 po odebraniu sygnału wzywania pomocy, przekazanego sygnału wzywania pomocy oraz wywołań pilnych dla wszystkich statków. W pewnych sytuacjach, kiedy konieczne jest stałe monitorowanie kanału na przykład w celu utrzymania nieprzerwanej komunikacji z inną jednostką pływającą, można wyłączyć tę funkcję.

  1. Wybierz kolejno MENU > DSC > AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZANIE KANAŁU.
  2. Wybierz opcję:
    • Aby ustawić w radiu funkcję automatycznego przełączania na kanał 16 po odebraniu wywołania kwalifikowanego, wybierz ON

    • Aby ustawić w radiu wyświetlanie zapytania o potwierdzenie lub odrzucenie zmiany kanału po odebraniu wywołania kwalifikowanego, wybierz OFF

GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023