Radio — informacje ogólne

Rysunek 1. VHF 110/115

Przód urządzeń VHF 210 i 215 z objaśnieniami
Rysunek 2. VHF 210/215

Przód urządzeń VHF 110 i 115 z objaśnieniami

Element

Przycisk

Opis

Objaśnienie numer jeden

DISTRESS

Podnieś klapkę i naciśnij, aby nadać sygnał wzywania pomocy DSC, korzystając z zaprogramowanego numeru MMSI (Wprowadzanie numeru MMSI).

Objaśnienie numer dwa

VOL/SQ

Naciśnij pokrętło, aby przełączać między ustawieniem głośności a redukcją szumu.

Przekręć pokrętło, aby ustawić poziom głośności lub redukcji szumu.

Objaśnienie numer trzy

Przycisk funkcyjny

Wybierz przycisk odpowiadający elementowi na ekranie, aby go wybrać.

Objaśnienie numer cztery

SELECT

Na ekranie głównym obróć pokrętło, aby zmienić kanał.

Na ekranie głównym naciśnij, aby przełączać kanały pogodowe (Prognozy i alerty pogodowe NOAA).

Obróć pokrętło, aby zaznaczyć element na liście.

Naciśnij pokrętło, aby wybrać element.

PWR

Ameryka Północna: 16/9

Międzynarodowy: 16+

Przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć radio.

Naciśnij, aby przełączać między zapisanymi kanałami.

DSC

Naciśnij, aby wyświetlić menu opcji DSC.

HI/LO

Wybierz, aby zmienić tryb i moc transmisji.

CLEAR

Wybierz, aby powrócić do poprzedniej opcji menu.

Wybierz, aby anulować lub wyciszyć przychodzące wywołanie DSC.

MENU

Wybierz z poziomu ekranu głównego, aby wyświetlić opcje konfiguracji.

Wybierz z poziomu menu, aby powrócić do ekranu głównego.

GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023