Automatyczne wysyłanie odpowiedzi

Radio można skonfigurować tak, aby automatycznie wysyłało odpowiedzi na przychodzące wywołania, w tym żądania pozycji.

UWAGA: Po skonfigurowaniu radia tak, aby automatycznie wysyłało odpowiedzi na przychodzące wywołania, będzie ono również automatycznie zmieniać kanał dla wszystkich przychodzących wywołań indywidualnych.
  1. Wybierz kolejno MENU > DSC > INDYW. ODPOWIEDŹ.
  2. Wybierz opcję:
    • Aby wysyłać odpowiedzi automatycznie, wybierz AUTO.

    • Aby wysyłać odpowiedzi ręcznie, wybierz RĘCZNE.

GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023