Skanowanie zapisanych kanałów

Skanować można tylko te kanały, które zostały zapisane. Kiedy zapisany kanał nadaje sygnał, radio zatrzymuje się na tym kanale do czasu zakończenia nadawania. Po kilku sekundach braku aktywności na kanale radio wznawia skanowanie.

UWAGA: Po włączeniu systemu ATIS (System automatycznej identyfikacji nadajnika) radio nie wykonuje skanowania ani nie zapisuje kanałów.
 1. Wybierz kolejno SKANUJ > ZAPISANE.
 2. Wybierz opcję:
  • Aby pominąć aktywny kanał podczas kolejnych wyszukiwań i wznowić skanowanie, wybierz POMIŃ.

  • Aby przeskanować kanał 16 za każdym razem, gdy skanowany jest inny zapisany kanał, wybierz +CH16.

   Na przykład radio skanuje zapisany kanał 21, kanał 16, zapisany kanał 25, kanał 16 itd.

   +CH16 wyświetli się na ekranie urządzenia.

  • Aby zakończyć skanowanie kanału 16, wybierz -CH16.

   Na przykład radio skanuje zapisany kanał 21, zapisany kanał 25 itd.

  • Aby zakończyć skanowanie, wybierz ZAKOŃCZ.

   Radio zakończy skanowanie i ustawi ostatnio używany aktywny kanał.

GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023