Ikony stanu systemu

Ikona

Stan działania

Symbol odbioru

Odbieranie sygnału przychodzącego

Symbol transmisji

Przesyłanie

Symbol transmisji 25 wat

Przesyłanie — moc 25 W

Symbol transmisji 1 wat

Przesyłanie — moc 1 W

Symbol zapisanego kanału

Zapisany kanał

Symbol odbioru lokalnego

Tryb odbiornika lokalnego często używany w miejscach o dużym natężeniu zakłóceń częstotliwości (w portach)

Symbol ATIS

ATIS włączony

Symbol śledzenia pozycji

Śledzenie pozycji włączone

Symbol wyłączenia automatycznej zmiany kanału

Automatyczna zmiana kanału wyłączona

Symbol połączenia

Przychodzące lub nieodebrane wywołanie DSC

Symbol ostrzeżeń pogodowych

Weather alerts enabled

Symbol sygnału GPS

Odebrano sygnał GPS

GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023