Ekran główny


Zrzuty ekranu z objaśnieniami

Objaśnienie numer jeden

Stan systemu radiowego, ustawienia i alerty

Objaśnienie numer dwa

Pasmo międzynarodowe, kanadyjskie lub amerykańskie

Objaśnienie numer trzy

Szerokość geograficzna1

Objaśnienie numer cztery

Długość geograficzna 2

Objaśnienie numer pięć

Czas3

Objaśnienie numer sześć

Prędkość nad dnem (PND) lub kurs nad dnem (KND) 4

Objaśnienie numer siedem

Funkcje klawiszy funkcyjnych zmieniają się w zależności od bieżącej aktywności

Objaśnienie numer osiem

Wykorzystywany kanał

1 *Szerokość i długość geograficzna oraz godzina wyświetlane są, kiedy radio odbierze sygnał GPS Jeśli radio nie odbierze sygnału GPS, można wprowadzić dane ręcznie.
2 *Szerokość i długość geograficzna oraz godzina wyświetlane są, kiedy radio odbierze sygnał GPS Jeśli radio nie odbierze sygnału GPS, można wprowadzić dane ręcznie.
3 *Szerokość i długość geograficzna oraz godzina wyświetlane są, kiedy radio odbierze sygnał GPS Jeśli radio nie odbierze sygnału GPS, można wprowadzić dane ręcznie.
4 Wartości PND i KND wyświetlają się, kiedy radio odbierze sygnał GPS, a opcje te są włączone w menu (Ustawienia wartości liczbowych).
GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023