Wywoływanie grupowe

Przed nadaniem wywołania grupowego dodaj numer MMSI grupy do listy kontaktów (Dodawanie grupy).

Możesz komunikować się z grupą określonych jednostek pływających, np. klubem jachtowym lub flotyllą, korzystając z wywołania grupowego.

  1. Wybierz kolejno DSC > GROUP > CALL.
  2. Wybierz zapisaną grupę.
  3. Wybierz kanał (Kanały dla wywołań indywidualnych i grupowych).

    Radio prześle żądanie kanału wraz z wywołaniem.

  4. Wybierz CALL.

    Radio prześle sygnał na kanale 70, a następnie powróci do wybranego kanału.

Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v4