Odbieranie wywołania pilnego i bezpieczeństwa skierowanego do wszystkich statków

W przypadku odebrania wywołania pilnego lub bezpieczeństwa skierowanego do wszystkich statków na ekranie wyświetlany jest komunikat WSZYSTKIE STATKI, a jako typ wywołania wyświetla się PILNE lub BEZPIECZEŃSTWO. Jeśli żądanie kanału dotyczy nieprawidłowego kanału, na ekranie wyświetlany jest komunikat NIEPRAWIDŁOWE ŻĄDANIE.

UWAGA: W przypadku odebrania wywołania do wszystkich statków po 10 sekundach radio automatycznie zmieni kanał na żądany.
Po odebraniu wywołania pilnego lub bezpieczeństwa wybierz opcję:
  • Aby wyświetlić dodatkowe informacje o wywołaniu i przełączyć na żądany kanał, wybierz Strzałka w dół.

  • Aby zaakceptować wywołanie i przełączyć na żądany kanał, wybierz OK.

  • Aby wyświetlić informacje o wywołaniu bez automatycznego przełączania na żądany kanał, wybierz PAUZA.

  • Aby zignorować wywołanie i pozostać na bieżącym kanale, naciśnij CLEAR.

GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023