System automatycznej identyfikacji

System automatycznej identyfikacji (AIS) to automatyczny system monitorujący używany przez jednostki pływające i służby kontroli ruchu (VTS). Umożliwia jednostkom pływającym i służbom VTS identyfikację i lokalizację jednostek pływających poprzez elektroniczną wymianę danych z innymi jednostkami i stacjami AIS. Po podłączeniu do zgodnego plotera nawigacyjnego lub wyświetlacza wielofunkcyjnego (MFD) system AIS pomaga unikać kolizji.

UWAGA: AIS nie jest dostępny dla wszystkich modeli.
Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v4