NMEA 0183 — informacje

Tabela 1. Transmituj

Sentencja

Opis

DSC

Informacje cyfrowego wywołania selektywnego (DSC)

DSE

Rozszerzone cyfrowe wywołanie selektywne

VDM (tylko model AIS)

Komunikat łącza danych AIS VHF

Tabela 2. Odbiór

Sentencja

Opis

DTM

Odniesienie danych

GGA

Dane lokalizacyjne systemu GPS

GLL

Pozycja geograficzna (szerokość i długość)

GNS

Dane pozycji GNSS

RMA

Zalecane minimalne dane specyficzne dla systemu Loran-C

RMC

Zalecane minimalne dane specyficzne dla satelitów GNSS

GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023