Konfiguracja czułości odbioru

W radiu można regulować czułość odbioru sygnału. W przypadku występowania szumów w miejscach o dużym natężeniu ruchu lub na obszarach występowania zakłóceń elektromagnetycznych, np. w pobliżu wież telekomunikacyjnych, można wybrać opcję LOC, aby obniżyć czułość odbiornika. W oddalonych miejscach i na otwartych wodach można wybrać opcję czułości DIST, aby korzystać z maksymalnego zasięgu odbiornika.

  1. Wybierz HI/LO.
  2. Wybierz opcję:
    • Wybierz LOC, aby włączyć lokalny zasięg czułości.

    • Wybierz DIST, aby włączyć daleki zasięg czułości.

GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023