Regulacja poziomu redukcji szumu

Można dostosować czułość redukcji szumu, aby wyeliminować szum w tle. W przypadku zwiększenia poziomu redukcji szumu słychać mniej słabych sygnałów w tle podczas odbierania wywołania.

  1. Naciśnij pokrętło VOL/SQ.

    Na ekranie wyświetli się komunikat SQUELCH.

  2. Obróć pokrętło VOL/SQ w lewo, aż usłyszysz dźwięk.
  3. Obróć pokrętło VOL/SQ w prawo, aż nie będzie słychać szumu w tle.
Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v4