Ustawienia jednostek

Można ustawić jednostki dla parametrów wyświetlanych na radiu.

Wybierz kolejno MENU > SYSTEM > JEDNOSTKI.

PRĘDKOŚĆ

Umożliwia ustawienie jednostki miary wyświetlanej dla pól prędkości, np. prędkości nad dnem.

CZAS > FORMAT

Ustawianie formatu godziny.

KIERUNEK

Umożliwia ustawienie wyświetlania wszystkich obliczeń kierunku, takich jak kurs nad dnem, za pomocą północy rzeczywistej lub magnetycznej.

UWAGA: Jeśli radio zostało skonfigurowane do komunikacji NMEA 2000®, jednostka kierunku ustawiona jest jako AUTO, a urządzenie wyświetla dane dotyczące kierunku na podstawie informacji dostarczanych przez sieć. Tego ustawienia nie można zmienić.
GUID-B7A0C5D8-4F64-4F06-BA16-2206EFCAF537 v5
Wrzesień 2023